Publicerad: 3 november 2020

Tillgänglighet i primärvården

SKR har tillsammans med regionerna tagit fram en modell för utökad uppföljning av primärvården. Nu är projektet avslutat och modellen är införd i regionerna.

Tillgängligheten i primärvården mäts i hur stor andel av de genomförda medicinska bedömningarna i primärvården som gjordes inom vårdgarantins tre dagar. Den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det handlar till exempel om arbetsterapeuter, fysioterapeuter, barnmorskor, dietister, logopeder och psykologer.

Väntetider i vården

På Väntetider i vården går det att se hur lång väntetiden har blivit, med redovisning i form av andel besök uppdelade på tidsintervallen 0-3 dagar. Det går också att se vilken yrkeskategori som tagit emot besöket och i vilken form besöket skett, till exempel om det varit ett traditionellt mottagningsbesök, hembesök, en telefonkontakt eller ett digitalt besök.

Redovisningen genomförs varje månad och uppdateras månatligen.

Väntetider i vården

Resultaten från uppföljningen bygger på datainsamling till den nationella väntetidsdatabasen som SKR står bakom och ger möjligheter till jämförelser inom och mellan regioner. Det skapar i sin tur förutsättningar för att utveckla och förbättra dels hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, dels servicenivån för patienterna.

Om modellen

Modellen stödjer färdplanen enligt ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (S 2017:01), bland annat genom uppföljningen av en förstärkt vårdgaranti. Uppgifterna till väntetidsdatabasen levereras från regionernas IT-system via automatisk överföring varje månad.

Projektet har pågått sedan 2016 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020. SKR:s stöd till fortsätter i ordinarie verksamhet, bland annat genom regionernas väntetidssamordnare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!