Publicerad: 27 november 2019

Primärvårdskvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården som ger stöd för att lära, följa upp och förbättra vården.

SKR samordnar och projektleder Primärvårdskvalitet i nära samarbete med primärvårdens professionsföreningar och finansieras gemensamt av regionerna.

Egen webbplats för Primärvårdskvalitet

På Primärvårdskvalitets webbplats presenteras kvalitetsindikatorlistor, foldrar, stödmaterial för att komma igång samt lärande exempel för vårdcentraler, rehab och regioner.

primarvardskvalitet.skl.se

Så fungerar Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

Primärvårdskvalitet utvecklas av primärvårdens professioner och speglar den breda verksamheten av akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Primärvårdskvalitet innehåller nationella och evidensbaserade kvalitetsindikatorer som hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering.

Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen. Vårdcentraler som använder Primärvårdskvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Elmroth
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!