Publicerad: 25 mars 2020

Avsnitt 8 Nära vårdpodden- Akut och Nära, Bredd och Spets

Östras akutmottagning i Göteborg har arbetat med mobila team, personcentrerad vård, korta ledtider och nära samarbete med kommunen under flera år. Maria Taranger är verksamhetschef och berättar om arbetet för Lisbeth Löpare Johansson.

Resultatet talar sitt tydliga språk, de flesta dagar har de lediga platser på såväl akut som avdelning och de sköra äldre, som vi vet blir sjukare av att komma in till sjukhuset, får hjälp direkt i hemmet. Ett samtal om hur man tar han dom sköra äldre i vårdkedjan, om mobila team och ambulanspersonal.

Maria tycker att sjukhusledning har tagit en väldigt stark ställning för att akutsjukvård och sköra äldre är lika viktigt som satsningen på de speciella sjukdomarna och den högspecialiserade vården. Att jobba både med bredd och spets.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!