Publicerad: 3 juli 2020

Digital vårdplan 1177

Inera har genomfört en förstudie om digital sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden.

SKR gav 2019 i uppdrag till Inera att genomföra en förstudie för att titta på möjligheter och koncept för att visualisera en digital sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden för invånare. Fokus har varit patienter som har ett eller flera kroniska tillstånd eller andra behov av samordning. I uppdraget ingick också att visa hur digitala tjänster kan stötta patienter och närstående att vara aktiva och samskapande i den egna hälso- och sjukvården.

Förstudiens resultat är en beskrivning av koncept – hur skulle en lösning kunna se ut, men också vilka tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som krävs. I huvudbetänkandet från utredningen God och nära vård finns en diskussion om Sammanhållen planering på 1177 i kapitlet om Patientkontrakt.

Huvudbetänkande God och nära vård, regeringen

Sammanfattning

  • Sammanhållen planering är ett koncept som förenklar i vårdens övergångar samtidigt som det bidrar till andra nyttor för patienten, närstående och medarbetare i olika organisationer.
  • Förstudien rekommenderar fortsatt teknisk utveckling och verksamhetsutveckling parallellt i regionerna för att åstadkomma den önskvärda förändringen.
  • Tekniska lösningsförslag som kan genomföras inom tre år kan skapa goda förutsättningar för sammanhållen planering

Förstudie sammanhållen planering 1177 (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning av förstudien (PDF, nytt fönster)

Det fortsatta arbetet med utveckling och realisering av ”Sammanhållen planering på 1177” kommer att ske i samverkan med Vision e-hälsa 2025.”

Vision E-hälsa 2025

Seminarium patientkontrakt

Den 12 juni sände E-hälsa 2025 ett seminarium om patientkontrakt och sammanhållen planering på 1177. Ett digitalt stöd till patienten för att skapa överblick och underlätta samordningen av patientens vårdinsatser och i omställningen till Nära vård. Hela seminariet är 40 minuter och finns att se via länken.

Webbsänt seminarium 12 juni 2020

Under seminariet talade Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen SKR, om Vision E-hälsa och individen som medskapare i vården. Längd 3 minuter.

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!