Publicerad: 16 mars 2020

Nätverk och forum patientkontrakt

I SKR:s stöd för utvecklingen av patientkontrakt i regionerna ingår att arrangera olika typer av forum för erfarenhetsutbyte.

Nätverk med regionala kontaktpersoner

Varje region har utsett en eller flera kontaktpersoner, som ansvariga för patientkontraktsarbetet i regionen. Kontaktpersonerna ingår i ett nationellt nätverk.

Kontaktpersoner för införande av patientkontrakt i regioner (PDF, nytt fönster)

Lärandeforum

Lärandeforum är en återkommande konferens för de regionala utvecklingsteam som med olika kompetenser jobbar med patientkontrakt i den egna regionen. Lärandeforum är en arena för nationellt erfarenhetsutbyte, lärande, kunskapsbyggande och inspiration. Mötesplatsen är både i fysisk och digital form.

Styrgrupp

Det finns en styrgrupp där beslut fattas som gäller patientkontrakt. I styrgruppen ingår representanter från både regioner och SKR.

  • Hans Svensson, regiondirektör Region Jämtland/Härjedalen (ordförande)
  • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar län
  • Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör Region Uppsala län
  • Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, SKR
  • Lisbeth Löpare Johansson, ansvarig samordnare för nära vård, SKR
  • Harald Grönqvist, ansvarig handläggare SKR

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!