Publicerad: 14 oktober 2020

Presentationsmaterial om Patientkontrakt

Hur berättar jag om Patientkontrakt? Här hittar du material som hjälper dig när du ska presentera eller arbeta med Patientkontrakt i olika sammanhang.

Baspresentation om Patientkontrakt

Presentationen är utarbetad utifrån en helhet med bilder och kapitelindelningar. Du kan också välja vilka bilder du vill använda utifrån behov, situation och person.

Presentationsbilder om Patientkontrakt (PDF, nytt fönster)

Presentationsbilder med talarmanus om Patientkontrakt (PPT, nytt fönster)


Filmer att använda

Om medarbetare, ledarskap och Patientkontrakt

Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med att stödja införandet av patientkontrakt i regionerna intervjuar Anna Nergårdh, utredare för God och nära vård. Samtalet handlar om vikten att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att arbeta med personcentrerad vård. Filmerna kan visas vid införandet av patientkontrakt.

Medarbetare och Patientkontrakt. Utifrån ett medarbetarperspektiv. Längd: 1.14 minuter.

Chefer och Patientkontrakt. Utifrån ett chefsperspektiv. Längd: 2.13 minuter.

Vad betyder Patientkontrakt för Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer ?

Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer beskriver med utgångspunkt i de sju frågorna vad det skulle betyda för henne med en tydligare överblick över sina vårdkontakter och behandlingar. Siri intervjuas av Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med att stödja införandet av patientkontrakt i regionerna. Längd: 6.38 minuter.

Vårdgivare - vad betyder patientkontrakt för Hallands sjukhus

Fysioterapeuten Ingrid Yngvesson-Burman och överläkaren Karin Rennblad arbetar på Rehabiliteringsmedicin på Hallands sjukhus i Halmstad. Där får patienter som lämnar kliniken för vidare vård någon annanstans med sig en mapp med all information. Det innebär en trygghet både för patienten och för den vårdpersonal som tar över. För medarbetarna på Rehabiliteringsmedicin innebär de här rutinerna att de vet sin roll i processen och att det är lättare att motivera patienterna till eget ansvar. Patient Bengt Hållvik berättar om sina erfarenheter av patientkontrakt och Birgitta Lagerqvist, chefläkare betonar vikten av att ta ett kvitto från patienterna på att de känner sig trygga när de bryggas över till andra vård- och omsorgsgivare. Intervjuar gör Anette Nilsson, projektledare för patientkontrakt på SKR. Längd: 13.10 minuter

Patientkontrakt och patientsäkerhet

Per Wiger, chefläkare vid Alingsås sjukhus, berättar om varför Patientkontrakt är viktigt för att stärka patientsäkerheten. Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med Patientkontrakt intervjuar. Längd: 6.13 minuter

Ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus med patientkontrakt

För att lyckas med Patientkontrakt är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. Klinikchefen Dan Eriksson berättar om att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder. Längd 8 minuter.

Genusperspektiv i arbetet med patientkontrakt

SKR:s handläggare Goldina Smirthwaite berättar om studier som gjorts av genusperspektivet inom hälso-och sjukvårdsområdet, vilka förväntningar man har på vad kvinnor respektive män förväntas göra under sin sjukdomstid eller rehabilitering. Längd 4.14 minuter.

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!