Publicerad: 18 mars 2020

Berättelser om Patientkontrakt

Runtom i Sverige pågår regionernas arbete med att införa patientkontrakt, som en viktig del i att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan. Här ger vi några exempel på framgångsrikt arbete.

För att lyckas nå de effekter som patientkontraktet innebär, är det avgörande hur vården arbetar med värderingar i vardagen och att det blir en del i arbetskulturen.

Dela era berättelser

Kraften i den goda berättelsen kan stärka vårt gemensamma kulturbygge. Vi vill samla och sprida berättelser från både patienter och professionsföreträdare. Berättelser som kan bidra till att synlig- och tydliggöra vad patientkontrakt är i praktiken och vilka värden det skapar. Berättelser som beskriver att patientens egna resurser tas tillvara för att stärka individens egen kraft och frigöra resurser i vården.

Mall för berättelser om patientkontrakt i vardagen (PDF, nytt fönster)

Upprop till regioner att skicka in berättelser om arbetet med patientkontrakt till SKR (PDF, nytt fönster)

Hallands sjukhus - kultur och struktur på plats

För medarbetarna vid Rehabiliteringsmedicin vid Hallands sjukhus i Halmstad är arbetet bakom patientkontrakt inte någon nyhet – här finns redan ett långsiktigt, systematiskt och personcentrerat arbetssätt som gör att de fyra delarna i patientkontraktet genomsyrar kulturen.

Under presentationsmaterial finns en film där tre medarbetare och en patient från Hallands sjukhus intervjuas om Patientkontrakt. Filmen kan användas i informationssyfte och finns tillsammans med andra filmer och stödmaterial.

Informationsmaterial Patientkontrakt

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!