Publicerad: 27 november 2019

Kunskapsstöd inom barnmedicin

SKR driver tillsammans med regionerna ett projekt för att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för barnmedicin. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård i landet.

I projektet hämtas inspiration från norska pediatriska PM och anpassas till svenska förhållanden och strukturer. Detta sker i samverkan med det nationella kunskapsstödet för primärvården. Tanken är att dra nytta av framtagna modeller för informationsstruktur, IT-stöd och förvaltning av kunskapsinnehållet.

Det nationella kunskapsstödet för barnmedicin omfattar ungefär 450-500 barnmedicinska nyckelområden. Det ska finnas möjlighet för varje region att komplettera kunskapsstödet med lokala tillägg.

Projektet har initierats av Svenska barnläkarföreningen och finansieras gemensamt av regionerna. Det gemensamma kunskapsstödet ska långsiktigt kunna förvaltas och finansieras av regionerna.

Informationsansvarig

  • Therese Eklöv
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!