Publicerad: 15 juni 2020

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för alla som arbetar i hälso- och sjukvården. Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Kunskapsstödet ägs och förvaltas av regionerna som en del av Nationellt system för kunskapsstyrning. Pågående utvecklingsarbete stöds av SKR på uppdrag av Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödets innehåll kan hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar. Syftet är att underlätta spridning och användning i så många patientmöten som möjligt. Innehållet visas också på en nationell visningsyta på internet.

Hämta innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd via API

Visningsyta för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kunskapsstöd i hela vårdkedjan

Hittills innehåller Nationellt kliniskt kunskapsstöd nationella rekommendationer och tillägg anpassade för patientmötet i primärvård. Hösten 2018 startade en vidareutveckling av kunskapsstödets informationsmodell och IT-infrastruktur på uppdrag av SKS.

Utvecklingsteamet ska ta fram en prototyp för hur kunskapsstöd till hela vårdkedjan ska hanteras i den gemensamma databasen.

Syftet är att Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska kunna användas av alla Nationella programområden inom Nationellt system för kunskapsstyrning och möjliggöra att innehållet kan användas i aktiva kunskapsstöd och beslutstöd i vårdinformationssystem.

Avstämningar sker också med regionernas alla kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Mer utveckling pågår

Kunskapsstödet befinner sig också i ett intensivt utvecklingsskede som bland annat omfattar befintligt innehåll, arbetsprocesser och förvaltningsorganisation.

De nationella rekommendationerna kommer ursprungligen från väletablerade lokala kunskapsstöd i Region Stockholm, Region Jönköpings län och Region Skåne. De nationella rekommendationerna revideras nu av ämnesgrupper fördelade mellan landets sex sjukvårdsregioner.

Aktuell utveckling:

 • revision av befintligt innehåll
 • vidareutveckling av kvalitetssäkringsprocessen, administrationsverktyg och granskningsfunktioner
 • supportorganisation och stöd för implementering

Utvecklingen sker i samverkan med myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum, andra nationella kunskapsstöd och Inera.

 

Ansvar och att säkra kvalitet

De nationella rekommendationerna tas fram och förvaltas av ämnesgrupper fördelade mellan samtliga sjukvårdsregioner. Ämnesgrupperna ansvarar för att ta fram, förankra och medicinskt godkänna nationella rekommendationer i samverkan med Nationella programområden, professionsföreningar, expertgrupper, myndigheter och företrädare för patienter.

Kunskapsstödets kvalitetssäkringsprocess innehåller bland annat en nationell remiss till regionerna.

En nationell stödfunktion stödjer ämnesgruppernas arbete och samordnar utvecklingen av arbetsprocesser, IT-infrastruktur och redaktionella riktlinjer. Regionerna ansvarar för tillämpning och implementeringen av de nationella rekommendationerna och sina eventuella tillägg.

Kvalitetssäkringsprocess för Nationellt kliniskt kunskapsstöd (PDF, nytt fönster)

Ordförande i ämnesgrupper och sjukvårdsregionala kontaktpersoner (PDF, nytt fönster)

Detaljerad information till kontaktpersoner och ansvariga i regioner och sjukvårdsregioner finns på projectplace.com (inloggning krävs).

Möjligheter och mål

Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska:

 • bidra till att medarbetare har förutsättningar att ge god, säker och jämlik vård i hela landet
 • garantera ett multiprofessionellt och multidisciplinärt innehåll
 • vara aktuellt, tillgängligt, överskådlig och sökbart
 • innehålla länkar till fördjupning och kvalitetssäkrad patientinformation
 • stimulera samverkan mellan vårdnivåer på lokal nivå
 • stimulera utveckling av regionernas kunskapsorganisationer
 • ge möjlighet att samordna och effektivisera regionernas produktion av kunskapsdokument
 • kunna integreras med regionernas egna IT-system
 • skapa möjligheter att utveckla framtida beslutsstöd

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Therese Eklöv
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!