Publicerad: 24 november 2020

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Kunskapsstödet ägs och förvaltas av regionerna som en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Pågående utvecklingsarbete stöds av SKR på uppdrag av Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sophia Björk
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!