Publicerad: 3 juni 2020

Exempel på arbete med nära vård

Många regioner och kommuner har startat omställning till en nära och tillgänglig vård. Många nya arbetssätt har börjat utvecklas inom regioner och kommuner.

Nulägesbild med exempel i kortformat

SKR har tagit fram en nulägesbild av regionernas arbeten med Nära vård. Den bygger på den rapportering som regionerna lämnat till Socialstyrelsen hösten 2019. I rapporterna från regionerna finns flera tidiga tecken på att omställningen tagit fart. Några exempel är mobila team i olika former, satsningar på hälsofrämjande och förbyggande arbete och framgångsrika utskrivningsprocesser från sjukhuset.

Omställning pågår (PDF, nytt fönster)

Exempel från regioner och kommuner

Flera regioner och kommuner har påbörjat arbetet med en nära och tillgänglig vård. Här finns exempel från Ängelholm i söder till Övertorneå i norr.

Multiprofessionella team skapar trygghet i Eskilstuna

I Eskilstuna bedrivs nära vård, för de mest sjuka äldre personerna i hemmet, med multiprofessionellt team från både region och kommun. En lösning som skapar en trygg och säker vård för att människor ska slippa åka mellan olika vårdinstanser och läggas in i onödan.

Multiprofessionella team för trygg och säker nära vård

Kreativa lösningar på vårdcentralen i Skiftinge

På Skiftinge vårdcentral har man under många år arbetat aktivt med en rad olika utvecklingsprojekt för att skapa en tillgänglig, nära och kvalitativ vård för människorna som bor där. De har bland annat skapat psykosociala team, arbetat med proaktiv vård för sköra äldre och anställt en tolk.

Kreativa lösningar inom primärvården- den nära vårdens nav

Samverkande sjukvård för att skapa nära vård

För att ge patienter i glesbygden bättre tillgång till vård har en unik samverkan skapats norr om Göteborg. I Fyrbodalsområdet samarbetar primärvård, kommun och sjukhus för att skapa en mer nära vård. Att vården når patienten snabbare kan rädda liv.

Samverkan räddar liv i glesbygden

Hälsobussen - en rullande barnavårdscentral

I Angered i Göteborg har Familjecentralen startat en hälsobuss. Hälsobussen kan ta emot barn för BVC-besök men också erbjuda samtal hos Familjecentralen. Hälsobussen är ett komplement till den ordinarie verksamheten och ska på sikt öka tillgängligheten till den nära vården för områdets barnfamiljer.

Hälsobussen - en familjecentral på hjul

Hälsoförebyggande arbete på gymnasium i Göteborg

På Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har man valt att satsa på hälsoförebyggande arbete tillsammans – elevkåren, elevhälsan och ledningen. Arbetet bygger på att fokusera på psykisk hälsa och ge eleverna såväl god undervisning som verktyg för att må bra.

Hälsoförebyggande arbete psykisk hälsa Göteborg

Bredd och spets på Östra sjukhuset

På Östras akutmottagning i Göteborg arbetar verksamheten med mobila team, korta ledtider, personcentrerad vård och ett nära samarbete mellan kommun och primärvård. Det har gett fler goda resultat bland annat i form av fler lediga platser på sjukhuset.

Akut och nära - bredd och spets

Nära vård blir win-win i Kalix

I Kalix utvecklas nära vård i form av rehabilitering i hemmet efter stroke. Ett team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, och när så behövs sjuksköterska/läkare, åker hem till personen som haft en stroke och arbetar med rehabiliteringen i hemmiljön. Resultaten är tydliga, patienterna kommer fortare tillbaka till livet och sjukhuset i Kalix får fler lediga platser för att ta emot nya patienter. Detta är helt klart en win-win-situation för alla inblandade.

Win-win med hemrehab i Kalix

Energi, nytänkande och samarbete i Övertorneå

Med en åldrande befolkning har Övertorneå stora utmaningar att kunna möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård och social omsorg. En utmaning som man tagit sig an med energi, nytänkande och ett brett samarbete mellan kommun, region och invånarna.

Gräns som leder till Nära vård och samarbete

Ökad delaktighet för patienter och anhöriga, Luleå

På hälsocentralen Örnäset i Luleå testas en ny metod för att göra patienten och de anhöriga delaktiga i planeringen av vården. Delaktighet är en viktig del i arbetet med Nära vård. Utvecklingen har skett tillsammans med patienter och anhöriga och det har resulterat i både trygghet och bättre använda resurser.

Ökad delaktighet på Örnäset

Nära vård i Östersund

I Östersund konstaterades två stora utmaningar, demografisk utveckling och problem med exkludering i samhället. De valde att arbeta utifrån att öka hälsan med målet att ”fler östersundsbor ska ha god livskvalitet utan vårt stöd lite längre.” Utifrån en handlingsplan med aktiviteter togs det fram en lista på 54 saker utifrån tre fokusområden: hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Fokus på hälsa och inte på att springa fortare

Nära vård i Ängelholm

I Ängelholm arbetar kommun, vårdcentraler och sjukhus tillsammans i satsningen Hälsostaden för en mer personcentrerad, tillgänglig och preventiv vård och omsorg. I skriften Nära vård i Ängelholm kan du läsa om Ängelholms mobila team som bygger broar mellan vårdgivare, nätverk som arbetar med kognitiv svikt och team som bekämpar hälsofaran ensamhet.

Nära vård i Ängelholm

Nära vård i Borgholm

Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och där patienten kan känna trygghet i att vården är nära. Arbetssättet har fått namnet Borgholmsmodellen.

Nära vård i Borgholm (Borgholmsmodellen)

Exempel utomlands

Nära vård i Alaska

Southcentral Foundation i Alaska har ett arbetssätt som utgår från människors behov och förutsättningar. Den personliga berättelsen där människan blir sedd och värdesatt är viktigast i processen. Personalen arbetar tillsammans och nära varandra i team.

Medarbetare och patienter berättar om arbetssättet och vad initiativet gjort för samhället de bor i. Längd 3.40 minuter.


Riv murarna - föreläsning om Nära vård

Konferensen "Riv murarna - bygg nära vård tillsammans" hölls i oktober 2018. Föreläsningar från exempel i Södra Karelen, Borgholm och Ängelholm. Sju olika presentationer finns att se.

Riv murarna - bygg nära vård tillsammans (UR Skola)

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!