Publicerad: 20 november 2019

Exempel på arbete med nära vård

Många regioner och kommuner har redan påbörjat omställning till en nära mer tillgänglig vård och börjat utvecka nya arbetssätt. Även i andra länder finns inspirerande exempel.

I södra Sverige finns två exempel på Nära vård-projekt som arbetat under en längre tid. I USA:s delstat Alaska finns kommunen Anchorage där South Central Foundation arbetar aktivt med vård utifrån behov och förutsättningar.

Nära vård i Ängelholm

I Ängelholm arbetar kommun, vårdcentraler och sjukhus tillsammans i satsningen Hälsostaden för en mer personcentrerad, tillgänglig och preventiv vård och omsorg. I skriften Nära vård i Ängelholm kan du läsa om Ängelholms mobila team som bygger broar mellan vårdgivare, nätverk som arbetar med kognitiv svikt och team som bekämpar hälsofaran ensamhet.

Publikation: Nära vård i Ängelholm

Nära vård i Borgholm

Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och där patienten kan känna trygghet i att vården är nära. Arbetssättet har fått namnet Borgholmsmodellen.

Publikation: Nära vård i Borgholm (Borgholmsmodellen)

Nära vård i Alaska

Southcentral Foundation i Alaska har ett arbetssätt som utgår från människors behov och förutsättningar. Den personliga berättelsen där människan blir sedd och värdesatt är viktigast i processen. Personalen arbetar tillsammans och nära varandra i team.

Medarbetare och patienter berättar om arbetssättet och vad intiativet gjort för samhället de bor i. Längd 3 minuter och 40 sekunder.


Riv murarna - föreläsning om Nära vård

Konferensen "Riv murarna - bygg nära vård tillsammans" hölls i oktober 2018. Föreläsningar från exempel i Södra Karelen, Borgholm och Ängelholm. Sju olika presentationer finns att se.

Riv murarna - bygg nära vård tillsammans (UR Skola)

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!