Publicerad: 6 december 2019

Nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård

SKR har samlat ett antal myndigheter och organisationer till en nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård. Målet är att minska omotiverade skillnader i bemötande, vård och behandling.

Hälsan i Sverige utvecklas i positiv riktning. Men inte för alla och inte överallt. Det finns väsentliga skillnader i hälsa, liksom i vilken vård människor får. Exempelvis är social position inte bara relaterat till hälsa utan även till vilka vårdinsatser den enskilde får. Nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård arbetar sedan många år med att uppmärksamma dessa frågor.

Kraftsamling mot ökande ojämlikhet

Nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård bildades 2010 av ett antal nationella aktörer – myndigheter, intresseorganisationer och yrkesförbund – inom hälso- och sjukvårdsområdet. Idag står ett tjugotal aktörer bakom plattformen och deltar i dess aktiviteter. Styrgruppen utgörs av Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kommunal, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet och SKR.

Programförklaring Nationell plattform för jämlik hälsa och vård (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Karin Liljeberg Trotzig
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!