Publicerad: 27 augusti 2020

MTP-rådets ledamöter

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är en nationell expertgrupp med sjukvårdsregional och extern representation, vilken ingår i samverkansmodellen för medicinteknik. SKR är värd för rådet.

MTP-rådet beslutar om vilka medicintekniska produkter som ska omfattas av den nationella processen för ordnat införande. Regionerna har gett mandat till MTP-rådet att ge rekommendationer om dessa produkter ska användas eller inte.

Ordförande

Jan Liliemark
professor i farmakoterapi, avdelningschef SBU
adjungerad ledamot NT-rådet

Koordinator

Sofia Medin, civilingenjör, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ledamöter

Ulrika Fjärstedt

Sjukhusingenjör, sektionschef medicinsk teknik Region Uppsala, Uppsala Örebro samverkansregion

Elvar Theodorsson

Professor, ordförande sydöstra metodrådet, Sydöstra samverkansregionen

Kristina Tedroff

Docent pediatrik, medicinsk rådgivare Region Stockholm, Stockholm-Gotlands samverkansregion

Anette Lövefors Daun

Legitimerad sjukhusfysiker, verksamhetschef Medicinsk Fysik och Teknik Västra Götalandsregionen, Västra samverkansregionen

Ulf Malmqvist

Läkare, verksamhetschef Skånes universitetssjukhus, Södra samverkansregionen

Sven-Göran Öhlén

Certifierad medicinteknisk ingenjör, verksamhetschef Medicinsk Teknik Region Västernorrland, Norra samverkansregionen

Maria Kinderås

Hälsoekonom, Region Stockholm

Erik Gustavsson

Universitetslektor, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet

Andreas Hager

Jurist, rådgivare patientmedverkan

Informationsansvarig

  • Sofia Medin
    Handläggare Medicinteknik, MTP rådet, ordnat införande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!