Publicerad: 20 april 2020

Stöd och verktyg hjälpmedelsverksamhet

Som stöd att utföra olika insatser för personer med funktionsnedsättning finns verktyg och handlingsplaner framtagna till personal inom såväl regioner som kommuner.

SKR arbetar tillsammans med andra aktörer för att ta fram stöd vid användning av hjälpmedel eller kommunikationsmaterial som kan användas vid kontakt med patienter.

Informera om coronaviruset

Myndigheten för delaktighet har samlat information om coronaviruset i olika format till exempel lättläst, via samtalskartor, bilder, symboler och teckenspråk. 1177 har, speciellt för Stockholmsregionen, tagit fram en film på teckenspråk om hur patienter kan minska risken med att smittas av coronaviruset.

Tillgänglig information om pågående smittspridning Myndigheten för delaktighet

Film om corona på teckenspråk 1177

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som idag samlar information om fler än 450 000 hjälpmedelsartiklar.

Tjänsten består i att, med stöd av en databas som rymmer information om hjälpmedelsprodukter, göra det möjligt för sjukvårdshuvudmän att ta del av olika typer av information om hjälpmedelsartiklar samt för sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer att dokumentera information från avtal som de tecknat med varandra om hjälpmedelsartiklar.

inera.se/tjanster/hjalpmedelstjansten

Socialstyrelsens förskrivningsutbildning

Socialstyrelsens skrift ”Förskrivning av hjälpmedel” samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/hjalpmedel/stod-och-utbildning/

Alternativt kommunikationssätt

Bildstöd är ett alternativt kommunikationsverktyg som förskrivare kan använda sig av. DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tillsammans med SKR tagit fram informationsmaterial/stödmaterial till personer med funktionsnedsättning och diabetes samt till personal inom såväl regioner och kommuner.

Bildstöd mat och motion diabetes
Stöd till personal vid användning av bildstöd mat, motion och hälsa diabetes

Kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer

Informationsansvarig

  • Birgitta Fagervall-Yttling
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!