Publicerad: 19 februari 2020

Region­ernas samverkansmodell medicinteknik

Sveriges regioner samverkar för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter. Det gäller speciellt områden där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor och som kan innebära en utmaning för regionerna.

Arbetet sker från och med år 2020 via en gemensam samverkansplattform, som ska utgöra stöd för regionerna vid införande av ett urval av nya medicintekniska produkter. Alla regioner har anslutit sig till samverkan.

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik koordineras och förvaltas av SKR på uppdrag av samtliga regioner och arbetet sker i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Processen för nationellt ordnat införande för medicinteknik bygger på ett nära samarbete med myndigheter, kliniska experter, medicintekniska företag och patienter.

Samverkansmodellen är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

TLV:s medicinteknikuppdrag

Styrelsebeslut: Stärkt regionsamverkan för medicinteknik

MTP-rådet

Inom samverkansmodellen ingår ett medicintekniskt råd, MTP-rådet samt en beredningsfunktion som koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regionernas gemensamma agerande. MTP-rådet och beredningsfunktionen är utsedda av de sex samverkansregionerna.

MTP-rådets ledamöter

Innan MTP-rådets arbete startade beslutade Nya terapi (NT)-rådet om ett fåtal rekommendationer inom det medicintekniska området.

NT-rådets medicintekniska rekommendationer

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik utgör styrgrupp för arbetet.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik

Informationsansvarig

  • Sofia Medin
    Handläggare Medicinteknik, MTP rådet, ordnat införande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!