Publicerad: 11 februari 2020

Kunskapsstöd inom Astma och KOL

Nationell arbetsgrupp för astma/KOL (tidigare Nationellt programråd för astma/KOL) tar fram kunskapsstöd för patienten och de professioner som arbetar med astma och KOL. Målet är att minska variationer i vården inom området och att den bästa tillgängliga kunskapen används.

Min behandlingsplan

Behandlingsplanen är ett stöd för patienten och de professioner som arbetar med astma och KOL. Tillsammans med patientutbildning kan en skriftlig behandlingsplan stödja patienten att själv agera, både när sjukdomen är stabil samt vid försämring.

Astma - Min behandlingsplan
KOL - Min behandlingsplan

Användarmanual till KOL - Min behandlingsplan

Interprofessionell samverkan och diagnostik

En nyckelfaktor i att skapa en god och jämlik vård är att utgå från patientens behov och vårdprocess. Då behöver flera professioner och vårdnivåer samverka. Till stöd för detta har den Nationella arbetsgruppen för astma/KOL tagit fram förslag på hur interprofessionell samverkan och diagnostik vid asmta och KOL kan göras.

Stöden är indelade i två serier i webbutiken, en för interprofessionell samverkan och en för diagnostik.

Interprofessionell samverkan

Diagnostik

Filmer om diagnostik

Filmerna vänder sig till personal inom primär- och specialistvård och innehåller instruktioner för att underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik av astma/KOL patienter.

Filmerna har tagits fram i samarbete med Kunskapscentrum Astma, Allergi & KOL, Region Skåne. Instruktionerna utgår bland annat från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL

FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL (kortare instruktionsfilm)

 

Spirometri undersökning, vuxen

 

Spirometri undersökning, barn (delar av materialet från vuxen kan användas)

 

Allergidignostik med pricktest, vuxen

 

Allergidignostik med pricktest, barn

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!