Publicerad: 13 oktober 2020

Om KPP-Kostnad per patient

SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården. Systemet benämns Kostnad per patient – KPP och innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

Arbetet sker i nära samarbete med representanter för regioner och sjukhus. KPP-databasen är underlag till viktberäkningar för NordDRG.

Fyra huvuduppgifter

Arbetet med KPP, kostnad per patient, har fyra uppgifter:

 • Att verka för att enhetliga principer används i KPP-beräkningar så att jämförelser underlättas.  
 • Att sammanställa KPP-data från sjukhusen för varje år i en databas, den så kallade KPP-databasen. 
 • Att i samarbete med Socialstyrelsen förvalta och utveckla NordDRG. Detta sker inom ramen för ett gemensamt nätverk, Nätverket för patientklassificering (NPK).
 • Att i samarbete med regioner och sjukhus utveckla metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården med hjälp av KPP- och DRG-data. Grunden för detta arbete är KPP-databasen.

NPK:s arbetsplan för 2020 (PDF, nytt fönster)

Nätverk

Merparten av regionerna har idag infört eller är på väg att införa KPP-redovisning. För att uppnå nationell samstämmighet inom KPP-området har ett antal grupper och nätverk bildats:

 • En grupp med KPP-kontaktpersoner från samtliga regioner.
 • Ett nätverk för KPP-arbetet inom somatik och psykiatri. Gruppen träffas cirka 2 gånger per år.
 • En expert/referensgrupp för utvecklingen av KPP-principer och modell. Gruppen består av cirka 10 personer med bred och mångårig erfarenhet inom KPP-området.

Beskrivning av KPP-organisationen (PDF, nytt fönster)

Kontaktpersoner i regioner för KPP (PDF, nytt fönster)

Det aktuella läget per region när det gäller införande av KPP

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jan Sölch
  Samordnare
 • Mikael Havasi
  Handläggare
 • Jonas Danielsson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!