Publicerad: 11 februari 2020

Årlig uppdatering av Nord DRG

Varje år uppdateras NordDRG-systemet enligt beslut i NordDRG styrgrupp. Besluten publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

De årliga uppdateringarna gör att innehållet i vissa DRG inte är jämförbart mellan vissa år. Det är därför viktigt att kontrollera att inga större förändringar har skett när man gör tidsserier på DRG-nivå.

Socialstyrelsen - Klassificering och koder, Nord DRG

På Nordic Casmix Center webbplats publiceras årligen manualen till den svenska versionen av NordDRG.

Nordic Casemix Center

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!