Publicerad: 20 december 2019

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom eller kompensera en skada eller ett funktionshinder samt för att undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process och för att kontrollera befruktning.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag som medlemsorganisation nationellt att intressebevaka pågående arbeten och samarbeta med myndigheter. SKR samordnar nationella nätverk och då även inom området medicintekniska produkter och hjälpmedel.

Särskilda krav

Begreppet medicintekniska produkter innefattar produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården. Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta och registrerade hos Läkemedelsverket om tillverkaren finns i Sverige. CE-märkningen innebär att produkterna ska uppfylla särskilda krav. Användning, definition, lagstiftning och föreskrifter finns hos Läkemedelsverket.

  • LVFS 2003:11 - medicintekniska produkter
  • LVFS 2001:5 - aktiva medicintekniska produkter
  • LVFS 2001:7- in vitro diagnostiska produkter

Läkemedelsverkets föreskrifter

Förskrivning av hjälpmedel

När medicintekniska produkter är individuellt utprovade och förskrivna till en person benämns de som hjälpmedel. De är produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för att bedöma behov av insatser, prova ut, informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta, det vill säga förskrivningsprocessen.

Regioner och kommuners ansvar att tillhandahålla hjälpmedel framgår av hälso- och sjukvårdslagen. Eftersom hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvården behöver den som förskriver hjälpmedel känna till och ta hänsyn till ett flertal författningar och bestämmelser bland annat patientsäkerhetslagen, patientlagen, patientdatalagen, lagen om medicintekniska produkter med flera.

Förskrivare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, dietist, sjuksköterska, läkare, audionom och synpedagog.

Välfärdsteknik

De flesta hjälpmedel som förskrivs är medicintekniska produkter, ett fåtal är konsumentprodukter eller välfärdsteknik det vill säga innehåller digital teknik. Användningen av välfärdsteknik kan ske både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten med riktning mot God och Nära Vård.

Socialstyrelsen: Användning av välfärdsteknik (pdf, nytt fönster)

SKR har i positionspapperet ”Funktionhinder och delaktighet” tagit ett ställningstagande att nationellt, regionalt och lokalt ansvara för alla människors lika möjligheter.

SKR:s positionspapper 

Informationsansvarig

  • Birgitta Fagervall-Yttling
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!