Publicerad: 10 januari 2020

Fördelning av medel 2020, kvinnors hälsa

SKR och regeringen har en överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt
förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna.

Fokus i regeringens satsning är att stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom vårdkedjan för graviditet och förlossning samt att förbättra arbetsmiljön. Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården.

Regionerna väljer vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen.

Medlen betalas ut engångsvis utan rekvisition senast den 20 januari 2020.

I tabellen nedan framgår hur regeringen beslutat att fördela 2020 års medel.


Region:

Summa:

Stockholm

214 702 294

Uppsala

34 470 901

Södermanland

26 991 615

Östergötland

42 277 170

Jönköping

33 048 574

Kronoberg

18 307 898

Kalmar

22 409 740

Gotland

5 426 716

Blekinge

14 625 728

Skåne

124 762 913

Halland

30 165 908

Västra Götaland

156 604 765

Värmland

25 781 414

Örebro

27 683 773

Västmanland

25 089 622

Dalarna

26 304 311

Gävleborg

26 245 326

Västernorrland

22 481 458

Jämtland

11 932 566

Västerbotten

24 743 863

Norrbotten

22 943 445

Totalt

937 000 000


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!