Publicerad: 16 juni 2020

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna.

Överenskommelsens innehåll

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. Sedan 2015 har flera överenskommelser som rör kvinnors hälsa tecknats mellan SKR och regeringen. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i respektive region och betalas ut av Kammarkollegiet.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa (pdf, nytt fönster)

Fördelning av medlen för respektive region

Fördelning av medel (miljoner kronor)

Medel har fördelats sedan 2015 och satsningen pågår till och med 2022. Bilden nedan visar hur medlen fördelas.

Fördelning av medel

Klicka på bilden för en större version

Mål för vårdkedjan

SKR och regeringen är överens om att arbeta för en mödrahälsovård, förlossningsvård och neonatalvård där:

  • Det finns en tydlig vårdkedja med en ökad kontinuitet från graviditeten till förlossning och eftervården.
  • Eftervården utvecklas och stärks.
  • Rätt vård för eventuella skador och vårdskador är lätt att hitta.
  • Bemanningen är sådan att det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetens tillgänglig för den födande kvinnan under förlossningen.
  • Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har särskilda behov eller som har långt till närmaste förlossningsklinik.
  • Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas och finnas tillgänglig för personalen för att ge stöd till att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador.
  • Det finns goda förutsättningar för forskning.

SKR sammanställer årligen en rapport om hur regionerna använt medlen inom satsningen. Under 2019 har medlen använts till närmare 500 olika insatser runtom i landet. Under 2019 användes totalt 66 procent av medlen till bemanning, bland annat till anställningar av undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019

Tidigare överenskommelser

2018 – 2019

Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En extramiljard per år till och med 2022 (PDF, nytt fönster)

2017 – 2019

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt 1 491 miljoner kronor (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!