Publicerad: 15 september 2020

Fråga och svar

Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar i mödrahälsovården?

  • Mödrahälsovården är kvinnornas första kontakt med Graviditetsenkäten. Berätta gärna på inskrivningssamtalet att Graviditetsenkäten finns, vad den är och varför den är viktig. Ge information om hur de registrerar sina kontaktuppgifter på 1177.se.
  • Ge en påminnelse vid besöket i graviditetsvecka 24-25 eller en första information till de som inte hunnit få information tidigare.
  • Ge också en påminnelse sista tiden innan förlossning om att kvinnan kommer att få en enkät åtta veckor efter förlossning.
  • För att kvinnorna ska få enkäten krävs en registrering i Graviditetsregistret.
  • Vid graviditeter som avslutas innan vecka 22+0 måste detta registreras manuellt i Graviditetsregistret, annars kommer kvinnan att få enkäten i vecka 25.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!