Publicerad: 13 mars 2020

Fråga och svar

Hur skyddas personuppgifter?

Deltagarnas uppgifter är skyddade enligt svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Det är frivilligt att delta i undersökningen och svar kommer inte att kunna kopplas till deltagarna personligen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!