Publicerad: 15 september 2020

Fråga och svar

Hur skyddas personuppgifter?

Deltagarnas uppgifter är skyddade enligt svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Det är frivilligt att delta i undersökningen och svar kommer att presenteras på gruppnivå när resultaten presenteras för vårdens verksamheter. Innan uppgifterna kan användas för en eventuell forskningsstudie krävs alltid ett godkännande av Etikpröv­ning­snämnden (EPN).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!