Publicerad: 1 december 2020

Fråga och svar

Vilka typ av frågor ställs i enkäten?

Frågorna i enkäten handlar både om kvinnornas erfarenheter och upplevelser av vården men också om den egna hälsan före, under och efter förlossning. Enkäten tar till exempel upp frågor som rör bemötande hos barnmorskan under graviditeten samt hur den psykiska och fysiska hälsa har varit under året efter förlossningen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!