Publicerad: 21 februari 2020

Fråga och svar

Vilka språk finns enkäten översatt till?

Enkäten finns just nu på svenska och engelska men kommer att översättas till fler språk.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!