Publicerad: 21 februari 2020

Fråga och svar

Hur kommer resultaten att återföras?

Resultaten kommer att återföras till verksamheterna via SKR och Graviditetsregistret. Utveckling av återföringen kommer att ske löpande.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!