Publicerad: 30 september 2020

Fråga och svar

Hur kommer resultaten att återföras?

Resultaten kommer att återföras löpande till verksamheterna, via systemet för Nationell Patientenkät. Varje vårdenhet inom mödrahälsovård och förlossning kommer att kunna logga in på patientenkat.se och följa sina resultat. Resultat från Graviditetsenkäten beräknas att presenteras första gången på patientenkat.se i början av januari 2021.

Nationell patientenkät

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!