Publicerad: 15 september 2020

Fråga och svar

Vem bekostar Graviditetsenkäten?

Graviditetsenkäten finansieras med medel från överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Finansieringen sker från SKR:s del av pengarna och tas inte från regionernas pott. SKR samordnar arbetet kring enkäten, hantering av frågor och support, återföring av resultaten till regionerna samt framtagande av informationsmaterial och stödmaterial till medarbetare.

Regionerna står för tryck av informationsmaterial som SKR tar fram, distribution till verksamheterna samt för eventuella regionala och lokala kommunikationsinsatser.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!