Publicerad: 14 oktober 2020

Ekonomi- och verksamhetsstatistik

SKR presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner. Syftet är att ge en nationell heltäckande bild, och att underlätta jämförelser mellan regionerna över tid. Statistiken är uppdelad efter verksamhet enligt VI2000.

Visualiseringar och sammanställningar

Interaktiva diagram

Webbvisualisering (nytt fönster) 

Interaktiva diagram som ger en snabb överblick över statistiken för åren 2006 och framåt. Här kan du enkelt jämföra regioner med varandra och se utvecklingen över tid.

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling

Här återfinns ett urval av tabeller och diagram som ger en överskådlig bild av regionernas ekonomi och verksamhet. Sammanställningen finns i två format, excel och pdf.

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2019 (PDF, nytt fönster)

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2019 (excel, nytt fönster)

Tabellsamlingar och öppen data

Verksamhetsstatistik

All verksamhetsstatistik, inklusive statistik om vårdtillfällen, för åren 2010-2019 samlad i en excelfil.

Verksamhetstabeller 2010–2019 (Excel, nytt fönster)

Ekonomistatistik

All ekonomistatistik, inklusive resultat och balansräkning, för åren 2010-2019 samlad i en excelfil. Statistiken samlas in av SCB. Filen är uppdaterad september 2020.

Ekonomitabeller 2010-2019 (Excel, nytt fönster)

Om statistiken

Statiken samlas in från regionerna en gång per år enligt verksamhetsindelningen VI2000. Verksamhetsstatistiken samlas in av SKR. Ekonomistatistiken samlas in av SCB och följer kontoplanen Regionbas.

VI 2000 - Verksamhetsindelning, exempel och verksamhetsbegrepp

Kontoplanen Regionbas

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Statistik som beskriver kommunernas ekonomi- och verksamhet presenteras bland annat här:

Sektorn i siffror

Kolada (databasen för kommuner och regioner) 

Öppna jämförelser

SCB

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    Handläggare
  • Therese Ekdal
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!