Publicerad: 18 februari 2020

Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum (RCC) är regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet. Tillsammans med regionerna arbetar RCC för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård.

RCC i samverkan

På uppdrag av regiondirektörerna finns en nationell samverkansgrupp (RCC i samverkan), med cheferna för de sex regionala cancercentrumen. SKR är stödjande part och svarar för ordförandeskapet i gruppen.

Samverkansgruppen verkar för att genomföra cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samordning av riktlinjer och vårdprogram, samordna kvalitetsregister och verka för guidelines avseende utbildning, utveckling och forskning.

Samverkansgruppen är även rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram underlag och rapporterar till regiondirektörsgruppen.

RCC:s webbplats – cancercentrum.se

RCC har en gemensam webbplats som vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i vården. Patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare är andra vanliga besökare.

På cancercentrum.se tillhandahålls framförallt kunskapsstöden till cancervården i form av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, kvalitetsregisterrapporter, läkemedelsinstruktioner med mera.

Till cancercentrum.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!