Publicerad: 28 april 2020

Nivåstrukturering inom cancervården

Regionerna har beslutat att komplicerade åtgärder inom cancervården ska koncentreras till få sjukhus i landet.

Från och med den 1 november 2018 är avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Nationella vårduppdrag, Regionala cancercentrum

Nationella vårdenheter, Regionala cancercentrum

Socialstyrelsen ansvarar för nationell högspecialiserad vård

Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå. Den 1 juli 2018 avvecklades rikssjukvårdsarbetet och Regionala cancercentrum arbetar under 2019-2020 tillsammans med Socialstyrelsen för att föra över arbetet med nationell nivåstrukturering och de nationella vårdenheterna inom cancerområdet till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård. För närvarande pågår överföringsprocessen med kurativ kirurgi vid peniscancer som valts som pilotområde för överförandet.

Nivåstrukturering inom cancervården, Regionala cancercentrum

Nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Gunilla Gunnarsson
    Handläggare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!