Publicerad: 8 september 2020

Kunskapsstöd inom vård och behandling

Den som arbetar i vården fattar många beslut. Dessa beslut ska bygga på bästa tillgängliga kunskap för att göra bästa möjliga nytta för patienten. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap.

Illustration för puffbild

Utbildningens ska öka kunskapen hos sjukvårdspersonal och bidra till en mer jämlik vård.

Illustration på puffbild

SKR erbjuder webbutbildning och utbildningsmaterial för dig som arbetar med SIP.

Illustration för puffbild

Bästa kunskap ska användas vid varje möte mellan patient och vårdgivare.

Illustration på puffbild

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården.

Aktuellt

SKR:s vårdblogg

Tjänster

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!