Publicerad: 1 april 2016

Undvik fallgropar i Resultat utifrån förutsättningar

När du använder analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar är det viktigt att vara medveten om de begränsningar som finns, speciellt när du ska tolka det du ser.

Analysverktyget är utvecklat för att folkhälsodata sällan ”räcker till” för att dela upp resultaten med avseende på individernas socioekonomiska förutsättningar. I verktyget finns istället en sammanlagd rangordning som visar hur livsvillkoren och bakgrundvariablerna ser ut i respektive område och möjliggör en jämförelse mellan resultat och socioekonomisk befolkningsstruktur.

Det innebär inte att man ska slå sig till ro med ett sämre resultat, oavsett socioekonomisk befolkningsstruktur finns förbättringsmöjligheter på strukturell eller kompensatorisk nivå.

Tänk på att:

  • Utgå alltid från det faktiska resultatet, utveckling över tid samt jämförelse med andra
  • Ett sämre resultat än förutsättningarna inte behöver betyda ett dåligt resultat och vice versa. Det som visas är istället resultatet i förhållande till andra kommuner eller landsting/regioner.
  • De kommuner/landsting/regioner som har de lägsta rankningsordningarna tekniskt sett endast kan få gul (enligt förutsättningarna) eller röd (sämre än förutsättningarna) färgsättning, eftersom de omöjligtvis kan prestera bättre än förutsättningarna när de är bäst rankade. På samma sätt kan de som har sämst rankning endast få gul eller grön (bättre än förutsättningarna) färgsättning.
  • Bakgrundsvariablerna inte är viktade. Det innebär att exempelvis åldern och arbetslösheten i kommunen/landstinget/regionen i lika stor grad bidrar till den slutgiltiga rankningen för förutsättningar som övriga bakgrundsvariabler.
  • Eftersom förutsättningarna och resultaten redovisas som en rangordning är det omöjligt att se hur stor skillnaden är mellan de olika stegen. Små skillnader kan därför verka överdrivna och stora skillnader underskattade. Du kan se de exakta värdena för varje nyckeltal på de två sista sidorna i analysverktyget samt i Öppna jämförelser folkhälsa.
  • Analysen som görs i verktyget är ett komplement till resultaten i Öppna jämförelser – vilka du säkert redan har sett.

Resultatindikatorerna har valts utifrån att det finns stöd för att de samvarierar med socioekonomi. Dock kan det även finnas andra indikatorer som kan vara intressanta att undersöka.

På landstings-/regionnivå finns ofta tillräckligt med data för att göra stratifierade analyser. Region Gotland har utformat en manual (se nedan) för hur du i Excel kan göra motsvarande analys av data som finns från HLV (nationella folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor) i programmet SPSS. Uppgifterna i SPSS finns på individnivå och du kan själv välja vilka livsvillkor och/eller bakgrundsvariabler du vill använda. Verktyget erbjuder därmed mer flexibilitet medan Resultat utifrån förutsättningar är ett bra alternativ om du vill spara tid.

Resultat utifrån förutsättningar – om du har tillgång till databas från Nationell folkhälsoenkät (HLV) – Manual från region Gotland

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!