Publicerad: 29 november 2019

Samla ihop informationen

Styrsystemen inom kommunerna pekar ofta ut vilka mått som ska följas upp. Några av de måtten finns kanske i öppna jämförelser folkhälsa. Vissa mått hör hemma på verksamhetsnivå och vissa på övergripande nivå. De mått som redovisas till politiken bör vara knutna till de politiska mål som antagits eller berör något speciellt område som politiken vill undersöka närmare.

Styrsnurra uppföljning och analys

Det är viktigt att fundera på vilka personer som kan bidra med sin kompetens och om resultaten från Öppna jämförelser ska kompletteras med information från andra källor. Detta för att på bästa sätt kunna utföra sitt analysarbete och sin planering av förbättringsarbete i verksamheterna. Nedan hittar du både tips för att involvera kompetenser och tips för att hitta data.

Resultat på indikatorer från Öppna jämförelser är en viktig input till kommunens och regionernas kvalitet och effektivitet och även ett bra bidrag för att se behov i befolkningen.

Komplettera med andra resultat

Utöver resultaten i Öppna jämförelser är det bra att identifiera ytterligare lokala och regionala data som finns tillgängliga och/eller tidigare eller pågående arbeten som speglar eller påverkar samma områden som Öppna jämförelser folkhälsa gör.

Komplettering av egna lokala data och pågående arbete

Öppna jämförelser folkhälsa innehåller mest resultatindikatorer och några strukturindikatorer. Viktiga förlopp som pågår i din organisation får du själv komplettera med eftersom det inte fanns några tillgängliga, tillförlitliga och jämförbara data kring detta.

Resultatindikationer

Klicka på bilden för en större version

För att använda sig av resultaten och komplettera med andra viktiga data, forskning samt beskrivningar av "verkligheten" är det viktigt att tidigt fundera på vilka kompetenser på regional, lokal och verksamhetsnivå som är viktiga att få med i analysen och vid planering av förbättringsarbetet.

Tips för att involvera kompetenser och personer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!