Publicerad: 19 augusti 2019

Geografiska skillnader mer än geografi

Öppna jämförelser möjliggör jämförelser på geografisk nivå och hur det ser ut hos andra kommuner och regioner. Det är inte alltid de skillnaderna har en geografisk förklaring, utan det finns en rad andra faktorer som påverkar regioners och kommuners insatser och resultat.

Faktorer som påverkar resultaten i Öppna jämförelser är olika prioriteringar och resursfördelningar, men även invånarnas livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor, hälsa samt vårdbehov. De socioekonomiska förutsättningarna i en region, befolkningstätheten, arbetsmarknadsstrukturen samt bostadsmarknaden har också betydelse för analysen av resultaten i sin helhet.

  • Se utveckling över tid inom din egen kommun och/eller region jämfört med utveckling över tid i landet. Jämför dig med kommuner/ regioner med liknande strukturer. Exempelvis genom att i Kolada välja ”liknande kommuner/regioner socioekonomi” när du visar staplar eller trender.
  • Komplettera med egen statistik på lokal/regional nivå samt tidigare och pågående arbete.

Kommun- och landstingsdatabasen

I Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, kan du hämta färdiga presentationer för Öppna jämförelser folkhälsa, Kolada kan du även använda om du saknar färgkoderna som ”brukar” finnas i Öppna jämförelser, där kommunerna resultat färgas utifrån ranking.

Var du än är i Kolada så hittar du enkla användarstöd genom att välja frågetecknet högst upp på sidan – där finns även korta instruktionsfilmer.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada - ÖJ folkhälsa

Folkhälsomyndighetens statistikprodukter

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns flera olika möjligheter till fördjupad kunskap och möjligheter att hämta statistik – kort beskrivning:

  • folkhälsans utveckling - utveckling för olika grupper, kön, ålder, socioekonomi (utbildningsbakgrund), utlandsfödda samt olika regioner
  • kommunfakta - interaktiva faktablad
  • statistikdatabaser – för egna analyser
  • folkhälsostudio - Interaktivt visualiseringsverktyg för att analysera data.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!