Publicerad: 29 november 2019

Fokusera på indikatorerna du vill studera närmare

När du gjort en sammanställning av din organisations resultat så kan ni behöva välja vilka indikatorer som ni vill fokusera på och ta vidare till en fördjupad analys. Det går inte att arbeta med allt samtidigt.

Samla ihop information, öppna jämförelser folkhälsa

Det handlar om att göra en grov sortering av områden som är mer angelägna än andra att analysera vidare för eventuella förbättringar – alternativt säkerställa ett vidmakthållande av goda resultat.

Frågor som stöd

Exempel på frågeställningar att ta hänsyn till:

 • Vad verkar vara ett problem utifrån aktuellt resultat?
  I förhållande till andra kommuner och regioner och/eller över tid.
 • Vad är orsaken till ett positivt resultat?
  Behöver något göras för att upprätthålla det goda resultatet?
 • Hur ser resultaten ut över tid?
 • Hur ser resultaten ut för olika grupper i befolkningen?
 • Har andra kommuner och regioner bättre resultat än den/det egna? Jämför gärna med dem som har liknande kommunstorlek, kommungrupp och framförallt liknande socioekonomisk struktur. Detta går att göra i Kolada.se – se ”sök orsaker” för närmare beskrivning.

Hitta ÖJ folkhälsa i Kolada, kort informationsfilm

Geografiska skillnader mer än geografi

Undvik fallgropar i statistiken

Sammanställning över vad ni ska gå vidare med

Med hjälp av svaren på frågeställningarna kan ni få en översiktlig bild av vad ni vill fördjupa er i. Sammanfatta gärna indikatorerna i ett prioriteringsunderlag som visar helheten. Några tips är att:

 • relatera till kommunens respektive regionens övergripande målsättningar och inriktningar.
 • ta hänsyn till pågående arbete som ännu inte hunnit visa resultat.
 • ange konsekvenser om det inte åtgärdas, förbättras och vidmakthålls.

I länken nedan hittar du en mall som du kan ändra som du vill, där du kan sammanfatta era prioriteringar av indikatorer som kan utgöra ert prioriteringsunderlag. Underlaget kan även fungera som dokumentation över de förändringar som setts och de motiv som finns för att gå vidare med fördjupad analys eller inte.

Mall: Prioritering av indikatorer inför fördjupad analys med att söka orsaker (Word, nytt fönster)

Komplettera med egna lokala och regionala data

Resultaten från Öppna jämförelser folkhälsa behöver kompletteras med annan information för att du ska kunna göra bra analyser. Här finns exempel på statistik och hur du kan komplettera med pågående arbeten.

Komplettering med egna lokala och regionala data

Andra variabler för att hitta jämförelser

I kommun och landstingsdatabasen Kolada.se finns flera olika möjligheter till jämförelser; kommunstorlek, kommungrupp respektive socioekonomi. Se ”Sök orsaker” för närmare beskrivning.

Kommungruppsindelning och definitioner

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

En väsentlighetsanalys syftar till att tydliggöra sambanden mellan kommunens och regionens övergripande mål, verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter.

Väsentlighetsanalys och nyckeltal som spelar roll, RKA

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!