Publicerad: 19 augusti 2019

Uppföljning och analys

Utifrån resultaten i Öppna jämförelser folkhälsa kan förbättringsarbete göras i kommuner och regioner. För det krävs en uppföljning och analys av resultaten utifrån sin egen kontext. Här får du stöd till systematiken.

Styrprocess

Uppföljning och analys är en integrerad del i styrprocessen som består av tre delar:

 1. planering – vad vill vi (mål)?
 2. uppföljning och analys – vad vet vi?
 3. åtgärder – vad gör vi?

Analys

Analysarbetet görs med fördel i samband med ordinarie uppföljningsarbete, till exempel inför årsbokslut eller inför budgetprocessen. Analysarbetet har vi valt att dela upp i fem steg:

 1. samla ihop information
 2. fokusera
 3. sök orsaker
 4. dra slutsatser 
 5. förslag till åtgärder.

Se bilden – varje steg beskrivs under menyträdet till höger.

Uppföljning och analys öppna jämförelser folkhälsa verktygslåda

Första steget handlar om att samla ihop information som leder fram till: vad ser jag – både positiva och negativa resultat? Finns det några mönster?

Nästa steg är att fokusera på vilka indikatorer som behöver analyseras djupare för att söka bakomliggande orsaker till resultaten.

Utifrån detta kan slutsatser dras och först då ge förslag till möjliga åtgärder. Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i verksamheten. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv.

Tänk på att statistik inte är lika med ”sanning” utan ett av flera bidrag för att beskriva verkligheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!