Publicerad: 24 februari 2020

Att skapa en egen folkhälsorapport

Här finns tips för dig som vill göra en lokal rapport i folkhälsa utöver kommunrapporterna.

Den kan bland annat underlätta för dina politiker och ledningsgrupper att vara insatta i det pågående folkhälsoarbetet samt tydliggöra behov i befolkningen utifrån folkhälsa (jämlik hälsa, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor).

För att rapporten ska bli så användbar som möjligt är det viktigt att anpassa den efter hur din organisation brukar redovisa data och analyser. Tänk även på att:

  • involvera olika kompetenser och nyckelpersoner i såväl analys, förslag till åtgärder och spridning av resultat.
  • arbeta med målgruppsanpassade budskap.
  • ha ett pedagogiskt upplägg. Ta gärna med frågor att ta ställning till för att integrera resultaten och förslagen i sin egen verksamhet.

Exempel på rapporter

Här finns några exempel på lokala rapporter som rör folkhälsa. Det finns garanterat fler inspirerande rapporter om du söker på andra kommuner och regioners webbplatser.

Hur går det – digital rapportering i Region Jönköping – inkl folkhälsa

Rapporter från hållbarhetskommissionen Stockholm

Jämlikhetsrapporten 2017 – Göteborgs stad

Hälsan i Luleå

Liv & hälsa i mellansverige

Välfärdsbokslut Borås

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!