Publicerad: 19 augusti 2019

Kommunikationsplan för folkhälsostatistik

Det är en fördel att ta fram en kommunikationsplan som ett stöd i det fortsatta arbetet.

Fundera gärna på följande frågeställningar innan du tar kontakt med din kommunikatör:

  • varför och vad vill du kommunicera?
  • vilka olika målgrupper vill du nå? På vilken detaljnivå behöver kommunikationen vara för de olika målgrupperna?
  • vad vill du att målgrupperna ska göra, känna, tänka? De är budbärare och ambassadörer av det ni kommunicerar.
  • genom vilka kommunikationskanaler når du dina målgrupper bäst? Exempel webbinformation, intranät, trycksaker, seminarier, personliga möten och så vidare.
  • när ska ni kommunicera?

I verktygslådan har vi fokuserat på intern respektive extern kommunikation som viktiga delar i ditt arbete med att sprida resultat om folkhälsa.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!