Publicerad: 15 oktober 2020

Kommunikation och dialog om resultat Öppna jämförelser folkhälsa

I samband med att resultat från Öppna jämförelser offentliggörs brukar frågor dyka upp från media och medarbetare inom kommun och regioner. En viktig del är därför en genomtänkt plan för kommunikationsarbetet.

Det är en god idé att i ett tidigt stadium planera för hur kommunikationen ska genomföras för att sprida resultat och analyser samt hur de kan användas i förbättringsarbetet i kommunen eller regionen.

För att underlätta ett systematiskt arbete med kommunikation både internt och med omvärlden kan en kommunikationsplan tas fram. I planen kan du specificera vad, varför, till vem och hur du vill kommunicera resultaten. Under rubrikerna till höger kan du läsa mer om vad som skulle kunna ingå i planen, både för interna och externa målgrupper. Om du har tillgång till en kommunikatör eller informatör kan de vara behjälpliga i kommunikationsplaneringen.

Ta fram en kommunikationsplan

Kommunrapporter med ett urval av centrala indikatorer

SKR har i samarbete med Statisticon tagit fram kommunspecifika rapporter för ett urval av centrala indikatorer ur Öppna jämförelser folkhälsa. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten, eller för att kommunicera resultaten med ledningar och nämnder. Gärna i kombination med faktabladet om ÖJ folkhälsa. Rapporterna kan fås som bildspel eller PDF. Kommunrapporterna kan användas direkt för att presentera den egna kommunens resultat, men kan också fritt användas för att sätta ihop en egen presentation. Samtliga diagram och bilder från ÖJ folkhälsa finns i färdiga bildspel längre ned på denna sida.

Faktablad ÖJ folkhälsa för kommun - regionledning (PDF, nytt fönster)
Tips för utskrift av format folder ange "häfte och A3 i utskriftsinställningar".

För varje indikator visar Kommunrapporten ÖJ folkhälsa kommunens resultat över tid i relation till länet/regionen samt riket. Dessutom visas genomsnittligt resultatet för de kommuner som har en liknande socioekonomisk struktur.

Kommunspecifika rapporter

För att ytterligare komplettera och nyansera bilden av socioekonomiska förhållanden i olika kommuner finns en Social kompass framtagen – en bild för varje indikator med alla kommuner presenterade utifrån socioekonomiska förhållanden samt färgmarkerade utifrån rangordnat resultat (på samma sätt som i Kolada). För ytterligare information se länken nedan.

Sociala kompassen, verktygslådan - Sök orsaker

Komplettera med bilder från rapportens alla diagram

Den färdiga presentationen innehåller alla diagram från Öppna jämförelser 2019 i samma ordningsföljd som i rapporten.

Hälsa i befolkningen - Samtliga diagram ur ÖJ folkhälsa 2019 (PPT, nytt fönster)
Livsvillkor och levnadsförhållanden - Samtliga diagram ur ÖJ folkhälsa 2019 (PPT, nytt fönster)
Levnadsvanor - Samtliga diagram ur ÖJ folkhälsa 2019 (PPT, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!