Publicerad: 29 november 2019

Verktygslåda folkhälsostatistik och Öppna jämförelser folkhälsa

En viktig del av arbetet med Öppna jämförelser är att följa upp, analysera och arbeta med resultaten som en del av förbättringsarbetet i verksamheterna. En verktygslåda har tagits fram som ett stöd för att underlätta det lokala arbetet i kommuner och regioner kring folkhälsostatistik.

Ny öppen jämförelse inom folkhälsa

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en ny Öppna jämförelser (ÖJ) folkhälsa. De föregående rapporterna publicerades 2009 och 2014.

Det är många aktörer som kan påverka utvecklingen av folkhälsan och specifikt resultaten i Öppna jämförelser folkhälsa, och som därmed behöver vara involverade i förbättringsarbetet i verksamheterna. Detta som en del av att långsiktigt arbeta med att förbättra folkhälsan bland invånare i kommuner och regioner.

Stödmaterial

En presentation har tagits fram som innehåller information om öppna jämförelser folkhälsa, hur den skiljer sig mot andra rapporter och innehåll. Denna version är framtagen för att visas för de som arbetar med folkhälsa men är gjord så att du kan välja ut delar till olika målgrupper. I kommentarsfälten finns en kortfattad information som stöd när du visar presentationen. Om du visar presentationen i bildspelsläge byggs bilderna upp vartefter.

Kort informationsfilm om ÖJ folkhälsa och Kolada

Presentation: ÖJ folkhälsa 2019 (PPT, nytt fönster)

Dokumentation från webbinarie kring ÖJ folkhälsa

Nu finns Kommunrapporter med ett urval av centrala indikatorer från ÖJ folkhälsa 2019

Nytt för i år är att SKR i samarbete med Statisticon tar fram kommunspecifika rapporter för ett urval av centrala indikatorer ur Öppna jämförelser folkhälsa. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten, eller för att kommunicera resultaten med ledningar och nämnder. Gärna i kombination med faktabladet.

Rapporterna kan fås som bildspel eller PDF. Om du väljer bildspel kan du komplettera med bilder från rapporten som finns under ”kommunikation” i menyträdet till höger.

Kommunspecifika rapporter - om hur de kan användas

Verktygslåda, ett stöd i ditt arbete

Verktygslådan är till för dig som arbetar för att förbättra folkhälsan bland invånarna utifrån folkhälsostatistik. Den har inte ambitionen att vara heltäckande utan fungerar som ett komplement till ordinarie arbetssätt.

Öppna jämförelser folkhälsa - analys och uppföljning verktygslåda

Med verktygslådan är det tänkt att du ska få:

  • tips, inspiration och vägledning, inom framförallt analys men även generellt stöd inom åtgärder och planering
  • stöd i systematiskt arbete med analys och verksamhetsutveckling samt mål- och
    resultatstyrningsom kan spara tid och kan ändras efter behov
  • generella mallar och material som kan användas tillsammans med andra analyser och göras till ditt eget. Här finns även kommunikationsmaterial du kan använda.

Verktygslådan är baserad på tips och underlag från ett antal kollegor i kommuner och regioner. Ta gärna kontakt med oss om du har förbättringsförslag eller frågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!