Publicerad: 27 november 2019

Strukturerad vårdinformation

SKR arbetar med att stödja regionernas arbete med strukturerad information. Det bidrar till ordning och reda i vårdsystemen – vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö och en säkrare vård och omsorg.

För den fortsatta utvecklingen av e-hälsa är det viktigt att få ordning på begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Detta är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Strukturerad vårdinformation – en del av nationellt system för kunskapsstyrning

Alla regioner håller på att införa nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem, system som ska anpassas och fyllas med innehåll. Det finns stora vinster för regionerna i att arbeta tillsammans kring strukturerad vårdinformation. Inom systemet finns nationella samverkansgrupper, varav en för strukturerad vårdinformation. Ledamöter till samverkansgruppen är utsedda och arbetet har påbörjats. Samverkansgruppens uppdrag är att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. SKR:s tidigare stödfunktion är en del av samverkansgruppen.

Med koppling till samverkansgruppen kommer också arbetsgrupper att utses som ansvarar för det konkreta arbetet för en mer enhetlig informationsstruktur som är oberoende av vilket vårdinformationssystem som används i verksamheterna.

Samverkansgrupper, nationellt system för kunskapsstyrning

Samarbetsrum för strukturerad vårdinformation

Samverkansgruppen har ett digitalt samarbetsrum där alla som jobbar med strukturerad vårdinformation i regionerna kan dela material, information och kunskap mellan varandra. För att bjudas in till samarbetsrummet, mejla till Strukturerad-vardinformation@skl.se

Förstudie om gemensamma kodverk

Stödfunktionen har tagit fram en förstudie som beskriver behovet av nationellt gemensamma kodverk, där yrkeskategorier används som exempel. Förstudien konstaterar att om det saknas nationellt gemensamma kodverk, finns risken att information förvanskas vid överföring mellan vårdinformationssystem och register.

Förstudierapport gemensamma kodverk och yrkeskategorier (PDF, nytt fönster)

Förbättrad läkemedelsinformation en del i strukturerad vårdinformation

Inom SKR pågår ett arbete med att skapa bättre förutsättningar för att hantera läkemedelsinformation i olika sammanhang. Detta är en del i arbetet med strukturerad vårdinformation men också en del i arbetet med den nationella läkemedelsstrategin.

Förbättrad läkemedelsinformation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carolina Jansson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!