Publicerad: 17 december 2019

Ordnat införande av digitala tjänster och produkter

SKR ingår i ett projekt som ska ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter. Syftet är att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra.

SKR, Stockholm Science City, UppsalaBio och Region Norrbotten samarbetar under 2017-2019 i ett projekt för att ta fram ett förslag för en gemensam process för validering och ett stöd för implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Det kan i sin tur bidra till ökad tillväxt hos små och medelstora företag. Arbetet stödjer Vision e-hälsa 2025.

Med en gemensam process för kvalitetssäkring av digitala tjänster och produkter kan patienter och brukare erbjudas ett bredare utbud av trygga digitala hjälpmedel och öka möjligheterna att ta ansvar för sin egen hälsa.

Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering

Rapporten är en nulägesbeskrivning och analys av läget i Sverige idag. Eftersom utvecklingen av digitala produkter och tjänster för vård och omsorg är snabb, och betalningsmodeller förändras är det viktigt att påpeka att detta är just en nulägesbild som bygger på situationen i Sverige hösten 2019.

I rapporten beskrivs endast ett axplock av dagens vårderbjudande eftersom syftet inte är att ge en heltäckande kartläggning utan snarare att beskriva dagens utveckling av vårderbjudanden och erbjuda ett underlag för fortsatt diskussion.

Rapport Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering (PDF, Nytt fönster)

Sammanfattning av rapporten Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering (PDF, Nytt fönster)

Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag

I september 2018 publicerade projektet rapporten ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag”. Rapporten beskriver regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård.

Med inspiration från internationella initiativ i England och Danmark presenterar rapporten åtta förslag för hur Sverige, genom samordning och tydligare spelregler, bättre kan nyttja digitaliseringens möjligheter.

Rapportens åtta förslag:

 • Utarbeta och anamma ett gemensamt ramverk.
 • Skapa samordning och synergier för medicinteknik (MT) och IT.
 • Anta förslag om nationell infrastruktur som stödjer informationshantering för digitala tjänster för ordinerad egenvård.
 • Skapa ett kravbibliotek – för att tydliggöra och samordna krav.
 • Nationell samordning av prioriteringar och rekommendationer för digitala tjänster.
 • Utred gemensamma nationella inköp.
 • Ökad förmåga till digital transformation.
 • Branschutvecklad produktsammanställning.

Rapport Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sammanfattning av rapporten Tydligare spelregler och samordning av krav (PDF, nytt fönster)

Hemmet – platsen för framtidens vård och omsorg

När hemmet i allt snabbare takt blir platsen för vård och omsorg måste regioner och kommuner hitta nya sätt att samarbeta kring välfärdsteknik och e-hälsa. I mars 2019 släppte projektet en rapport som belyser detta.

Området behöver utvecklas för att välfärdsteknik, hemmonitorering, egenvård och behandlingsstöd med hjälp av digitala tjänster ska fungera optimalt för alla parter. Rapportens fokus ligger på vilka aktörer som erbjuder olika tjänster och hur distribution, installation, support och utbildning av de digitala tjänsterna ska ske; med andra ord hur logistiken av tjänsterna ska ske och vem som ansvarar för vad.

Rapport: Hemmet – platsen för framtidens vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning av rapporten: Hemmet - framtidens plats för vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

Bakgrund till projektet

Till grund för projektet ligger en förstudie där innovatörer och leverantörer efterlyste tydliga ”spelregler” för godkännande och implementering av sina produkter på den offentliga marknaden.

Förstudie Hälsa Hem – för tillgänglig och jämlik vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

I flera andra länder har man från statliga organisationer identifierat behovet av att främja utvecklingen av digitala produkter och tjänster samt att validera dessa lösningar och tjänster (främst appar och sensorer). Bland annat finns initiativ i Nya Zeeland, Kanada och Storbritannien.

Arbetsgrupp

I projektets arbetsgrupp ingår representanter för de fyra medverkande organisationerna SKR, Stockholm Science City, UppsalaBio samt Region Norrbotten.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Finansiering

Tillväxtverket beslutade i december 2016 att tillskjuta 6 miljoner svenska kronor av projektbudgeten enligt projektansökan från nationellt regionalfondsprogram.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karina Tellinger
  Strateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!