Publicerad: 17 januari 2019

Resultat från tidigare projekt inom gemensamt ramverk

Projektet Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet består av tre delar. Här presenteras resultatet från del två i projektet.

Projektet ”Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2” har skapat en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov i en process med resultaten från de tidigare projekten StandIN och 3H3R. Processerna har identifierats och ett urval av användningsfall med tillhörande informationsbehov har tagits fram.

Resultat och förslag i denna rapport ska ses som en sammanfattning av dagens kunskap.

  • Processer, användningsfall, realiseringar av användningsfall, standarder och arbetssätt kommer att utvecklas över tiden
  • Nya behov uppstår, nya innovativa arbetssätt, nya standarder och nya versioner och tillämpningar av standarder tas kontinuerligt fram
  • I Sverige måste vi ha en förmåga att förvalta detta, kontinuerligt ta till oss nya standarder och innovativt utveckla nya arbetssätt i verksamheten.

Resultaten och förslagen i rapporten ska alltså kunna förändras över tid allteftersom att fler verksamhetsprocesser inkluderas, konstruktiva diskussioner förs, praktiska prov genomförs och evidens tas fram.

Samtliga går till en PDF och öppnas i nytt fönster:

Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 2

Bilaga 1. Direktiv

Bilaga 2. Målbild

Bilaga 3. Processer

Bilaga 4. Användningsfall

Bilaga 5. Realisering

Bilaga 6. Arbetsbeskrivning

Bilaga 7. Dokumentation PoC

Bilaga 8. VIA

Bilaga 9. Fördjupning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!