Publicerad: 27 november 2019

Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet

Standardisering är ett av tre prioriterade områden inom Vision e-hälsa 2025. StandIN3, Gemensamt ramverk av stader för interoperabilitet är ett pågående projekt där SKR samarbetar med Swedish Medtech och Inera AB. Projektet pågår till april 2019.

Arbetet innebär att gå från teori till praktik genom att prova olika standarder, kombinationer av standarder och olika arbetssätt för att tillämpa standarder. Detta ska testas genom att implementera standarden för användningsfall för levnadsvanor. Resultaten har bland annat redovisats i ett projektseminarium, där externa aktörer kunnat delta.

Arbetsgruppen består av specialister från flera regioner, aktörer inom vård-IT och leverantörer inom det medicinsktekniska området. Arbetet stödjer Vision e-hälsa 2025.

Projektet arbetar med standarderna OpenEHR, NI, Contsys /13606-3 och FHIR.

Syftet med projektet är att:

  • Skapa bättre förutsättningar för semantisk och teknisk interoperabilitet, utbytbarhet och innovation inom svensk hälso- och sjukvård
  • Bygga kompetens för hur arbete med att sätta standarder i användning behöver bedrivas
  • Testa anpassning till internationella standarder
  • Skapa en process för fortsatt anpassning

Detta projekt är en fortsättning på det tidigare projektet ”Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2” och del 1 kallat StandIN, samt 3H3R (Swelife).

StandIN3, projektseminarium 2019-03-05

Material från projektseminariet som ägde rum 5 mars 2019.

Agendan för projektseminarium StandIN3, word (nytt fönster)

StandIN3 infopass 1, pdf (nytt fönster)

StandIN3 infopass 2, pdf (nytt fönster)

StandIN3 infopass 3, pdf (nytt fönster)

StandIN3 infopass 4, pdf (nytt fönster)

StandIN3 - slutrapport

StandIN3, slutrapport, pdf (nytt fönster)

(Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lennart Skärblom
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!