Publicerad: 27 september 2018

Workshop om appar i vården

Appar kan vara vägen framåt för en mer tillgänglig vård för patienten. Det blev en av slutsatserna efter SKL:s och Ineras workshop om appar i hälso- och sjukvården.

I slutet av augusti höll SKL och Inera en gemensam workshop för att ta reda på vilka behov av appar som finns i hälso- och sjukvården. 140 deltagare från olika verksamheter och professioner i hela landet deltog i workshopen, som hölls i form av en interaktiv live-sändning
via nätet (webbinarium).

Deltagarna var indelade i 24 grupper som dokumenterade sina diskussioner i ett gemensamt online-dokument. Något som gjorde det möjligt att i realtid se vad andra grupper skrev och inspirera varandra till nya idéer. Åsa Wallin, projektledare vid SKL, ledde workshopen tillsammans med Per Axbom, interaktionsdesigner från Inera:

– Efter varje diskussion användes mentometer för att fånga de viktigaste frågorna. I slutet av dagen gjorde vi även en digital utvärdering.

– Nästan alla tycker att appar är vägen framåt för en mer tillgänglig vård, både för patienter och vårdpersonal, och att det bör finnas en tvåvägskommunikation. Många som deltog vid workshopen undrar också om det är möjligt att appar och innehåll kan utvecklas centralt, säger Åsa Wallin.

Tillgänglighet och delaktighet viktigt

Fyra frågeställningar diskuterades under dagen:

  1. Syfte: Vad är vår verksamhets behov av appar?
  2. Innehåll: Vilket innehåll är patienten hjälpt av att få via appar?
  3. Kommunikation: Hur bör direktkommunikation mellan patient och verksamhet via appen se ut?
  4. Rapportering: Vilka värden och vilken information vill vi få in från patienten?

Arbetsgruppen har nu kategoriserat materialet från workshopen för att få fram vad deltagarna tycker är viktigast inom varje område. Preliminärt visar resultaten att:

  • Tillgänglighet och patientdelaktighet är viktigt, men även att minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvården.
  • Patienten bör via appen både få en översikt av, och ta del av planeringen för sin behandling, appen bör också skapa möjlighet till egenvård.
  • Kommunikationen mellan vården och patienten ska vara situationsanpassad och ändamålet och hur appen ska användas måste vara tydligt.
  • Patienten ska kunna registrera och se sin data via appen, samt välja när hen vill dela med sig av informationen.

Deltagarna har tydligt visat att behovet av att kunna registrera och bedöma olika mätvärden är
stort. Även forskning behövs, både vad gäller innehåll och användarvänlighet, till exempel om användning av appar tillför något för patienten och vården. Andra viktiga synpunkter som kommit fram om app-utvecklingen är om de juridiska kraven och om hur förvaltning och ägandeskap ska se ut. Frågor som är centrala att få svar på inom en snar framtid.

Behov av nationell plattform

Åsa Wallin säger att en möjlig lösning för att möta hälso-och sjukvårdens och patienters
behov av att arbeta gemensamt i behandlingsprocesser vore att utreda möjligheten att använda en nationell plattform där det går att arbeta via olika appar.

Projektet kommer nu att arbeta vidare med några intresserade deltagare och tillsammans med materialet från workshopen ska arbetet sammanställas i en rapport, som ska vara klar i slutet av december.

Fakta

En app (applikation) är ett program som nås via en smart mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Inom hälso- och sjukvården kan en app vara allt från stegräknare, egenkontroll för blodsocker och vikt- eller sömnregistrering. Det finns även appar som tagits fram av särskilda kliniker, exempelvis för psykisk ohälsa, samt appar där man följer en vårdprocess inom en specifik sjukdom.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!