Publicerad: 30 augusti 2017

Videotjänst i Stöd och behandling klar för införande

Efter tre lyckade piloter är integrationsramverket för att koppla videotjänster till plattformen Stöd och behandling redo att användas i större skala.

Ramverket, som innehåller instruktioner och tekniska anvisningar för videouppkoppling, är en öppen lösning som inte pekar på någon särskild videotjänst eller leverantör.

– Grundtanken har varit att landsting och regioner enkelt ska kunna koppla in såväl redan upphandlade som kommande videotjänster till Stöd och behandling, säger Maria Berglund,
projektledare vid invånartjänster, 1177 Vårdguiden

Just nu pågår arbete med att etablera en förvaltning och att tillsammans med Inera paketera
integrationsramverket som en tjänst via 1177 Vårdguiden.

– Under hösten finns vi inom projektet tillgängliga för att stödja de nya landsting och vårdverksamheter som vill integrera videotjänster i Stöd och behandling. Vi bistår både med teknisk kompetens och lotsning genom processen. Från årsskiftet har vi som mål att projektet ska vara överlämnat i en stadigvarande förvaltning.

Videotjänster gör vården mer tillgänglig

Enligt Maria Berglund är intresset för att koppla videotjänster till Stöd och behandling stort.

– Piloterna visar att videotjänsten spar tid både för behandlare och patienter. De visar också att videomötena stödjer möjligheter för patienter att kunna erbjudas vård i hela landet och att det går att nå målgrupper som har svårt att rent fysiskt ta sig till hälso- och sjukvården, viktiga faktorer som tillgängliggör tjänsten i ett större perspektiv.

– Om ett år tror jag att vi har flera vårdverksamheter som anslutit sina videotjänster till Stöd
och behandling, fastslår Maria Berglund.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!