Publicerad: 7 juni 2016

Vårdplaner ska testas i Stöd och behandling

Min vårdplan i cancervården är först ut för att testa möjligheten att finnas tillgänglig för patienter på plattformen Stöd och behandling. Den 16 maj höll SKL en workshop för att diskutera upplägg inför kommande pilottester i tre landsting.

Plattformen Stöd och behandling arbetar med att införa fler funktioner för att underlätta för patienter att vara delaktiga i sin vård. Under våren har ett utvecklingsarbete startats med syfte att införa vårdplaner i Stöd och behandling. Till hösten planeras för pilottester av SIP, samordnad individuell vårdplan, i Södertälje kommun och Min Vårdplan cancer i region Jönköping, region Kalmar och landstinget i Uppsala.

- Vårdplaner är ett område som skulle kunna ge invånare stor nytta om det fanns enkelt tillgängligt i plattformen. Det är glädjande att vi kan få igång pilottester tillsammans med patienter redan till hösten, säger Anette Cederberg, ansvarig för vidareutveckling i Stöd och behandling på SKL.

Gunilla Gunnarsson

Gunilla Gunnarsson

Hoppas på större spridning

Min Vårdplan cancer har funnits sedan 2009, när cancerstrategin kom. Min Vårdplan togs fram som en generisk mall och är idag ett pappersdokument som ser lite olika ut på olika håll i Sverige. Gunilla Gunnarsson är läkare och samordnare för cancerstrategin vid SKL.

- Min Vårdplan har inte fått det stora genomslaget som kontaktsjuksköterskan fått, det är mera spridda öar och det tror jag beror på att det är ett pappersdokument. Vi vill komma ifrån det och ha en digital version av Min vårdplan.

Ska stärka patientens ställning

Enligt Gunilla Gunnarsson är Min vårdplan en del av den nationella cancerstrategin där det bland annat ingår att stärka patienten och närståendes ställning. Vårdplanen ska omfatta enkel information om bland annat patientens diagnos, vilka utredningar patienten ska göra och när och annat patienten bör tänka på. Där kan finnas frågor om rehabilitering, om långsiktig uppföljning eller sådant som patienten särskilt har frågat efter.

- Det vi undersöker nu är om vi kan få det här att fungera digitalt. Jag ser möjligheten med att det kan bli någonting som utvidgas också till andra områden och vara aktuellt för andra kroniska sjukdomar. Vi vill få patientens vårdkedja att fungera bra. Om alla landsting är med i det här arbetet så öppnas ju möjligheterna för att också på sikt kunna få detta att fungera både över sjukhus- och landstingsgränserna, säger Gunilla Gunnarsson.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!