Publicerad: 14 juni 2018

Utlåtanden om behandlingsprogram klara

Fjorton utlåtanden om internetbaserade behandlingsprogram är nu klara och publicerade på skl.se. I höst färdigställer den nationella kompetensgruppen även en vägledning om stödprogram.

Den nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling tar fram utlåtanden om internetförmedlade behandlingsprogram. Utlåtandena som publiceras på skl.se kan användas av landstingens kontaktpersoner för stöd och behandling, kunskapsstyrningsorganisationen, upphandlingsenheter samt berörda verksamheter i landsting, regioner och kommuner.

– Nu har vi färdigställt utlåtanden för totalt tretton behandlingsprogram, det fjortonde och sista blir klart i juni-juli, säger Cecilia Björkelund, ordförande i kompetensgruppen.

Som underlag för bedömningen används kompetensgruppens värderingsmall, ifylld av utgivaren med utgivarens dokumentation av programmet. Den nationella kompetensgruppens
genomförda vetenskapliga granskning samt granskningsmallen för design ifylld och utförd av utomstående bedömare, ingår också i bedömningen.

Definition av stödprogram

Kompetensgruppen ska komplettera utlåtandena med texter om psykologisk behandling, internetbaserad KBT samt internetbaserad behandling av depression och ångest. Under hösten 2018 ska man också testa en modell för bedömning av stödprogram.

– Vi ska först definiera vad stödprogram är i förhållande till annan information och i förhållande till behandlingsprogram. Det finns flera likheter med behandlingsprogram, men också skillnader, säger Cecilia Björkelund.

Hon förklarar att det är viktigt för både producenterna och förskrivarna men också för patienterna att förstå vad som skiljer sig mellan ett behandlings- respektive stödprogram. Just nu går kompetensgruppen igenom stödprogram av olika typer för att kunna finslipa på
definitionerna.

– Vi vill att de ska vara så enkla som möjligt, säger Cecilia Björkelund.

Faktorer som kan påverka användbarheten av ett stödprogram är exempelvis designen och de kommunikativa delarna och hur lätt det är att förstå programmet.

– Vi hoppas att arbetet ska resultera i en vägledning för producenterna av stödprogram, på
samma sätt som våra utlåtanden om behandlingsprogram också kan vara en hjälp för producenterna i deras utvecklingsarbete. Vi har lärt oss mycket i kompetensgruppen som kan återanvändas nu när vi granskar stödprogrammen, säger Cecilia Björkelund.

Utlåtanden om internetbaserade behandlingsprogram

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!