Publicerad: 27 september 2018

Stöd till landsting vid utveckling av program

Landsting och regioner kan få olika stöd när de utvecklar program till plattformen Stöd och behandling. Inera erbjuder utvecklare och designers stöd via ett designnätverk.

Designnätverket har en digital mötesplats för dem i landstinget och regionen som är inblandade i processen att skapa och förvalta innehåll i plattformen Stöd och behandling, SoB. Nätverket erbjuder till exempel dokument, verktyg, utbildning och erfarenhetsutbyte. Idag har nätverket över 100 medlemmar och leds av Björn Olars, Landstinget Dalarna, och Anneli Uusitalo, Region Jönköpings län.

– Man ska inte känna sig ensam som designer. Därför har vi ett aktivt digitalt forum. Man ska våga ställa frågor där när den egna supportorganisationen inte räcker till. Här är det lätt att ta kontakt med andra och nätverka, samarbeta och lära, det ger en höjd kunskapsnivå för alla, säger Anneli Uusitalo, samordnare vid Inera.

Varannan fredag samlas nätverkets deltagare från landstingen vid sina datorer för att lyssna och titta på Sobcast, en ”podcast” med olika teman varje gång. I Sobcast delas goda exempel, lärdomar och erfarenheter.

– Den hjälper också till att utbilda samtliga designers. Genom att vi visar hur man bygger program kortar vi ned startsträckan att komma igång med något konkret.

I Sobcasten inspirerar landstingen varandra. Exempel på teman är normkritik – om normer och inkludering i text och bild, och tillgänglighet. Utöver det presenteras erfarenheter av att utveckla program som till exempel Sjukskrivningskollen från Landstinget i Kalmar län och Tobaksavvänjningen från Region Jönköpings län.

Interaktiv demo av Stöd och behandling

I höst kommer Inera att erbjuda mer stöd i processen att skapa innehåll till Stöd och behandling.

– På Inera har vi arbetat fram en designguide som blir en gemensam grund att arbeta efter, och en vägledning i designprocessen. Den kommer ligga tillgänglig på webben, säger Anneli Uusitalo.

Inera har också tagit fram en interaktiv demo av plattformen Stöd och behandling som går att klicka runt i. Verksamheter som vill börja använda tjänsten ska kunna få en känsla av hur den upplevs av behandlare och invånare, utan att behöva logga in. Demon är en förenklad version av Stöd och behandling som visar hur de viktigaste delarna av tjänsten ser ut.

Mall för utvärdering av program

Landstingen har också möjlighet att granska sina stödprogram med hjälp av den mall som just nu tas fram av den nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling. Anna Östbom är ansvarig för SKL:s arbete med Stöd och behandling:

– Det är viktigt att det sker en utvärdering av programmet som utvecklats innan man gör ett breddinförande, för att inte äventyra patientsäkerheten. Kompetensgruppen kommer inom kort att vara klara med en mall som underlättar granskningen av stödprogram.

Personer som vill gå med i Ineras designnätverk kan höra av sig till det egna landstingets eller regionens kontaktperson för Stöd och behandling.

Ineras införande stöd till landsting/regioner

Demo av Stöd och behandling, SoB

Landstingens kontaktpersoner för Stöd och behandling

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!