Publicerad: 7 juni 2016

Stöd och behandling i alla landsting

Införandeprogrammet för Stöd och behandling är nu avslutat och breddinförande i landstingen är på gång.

1177 Vårdguiden har hållit i införandeprogrammet och kommer att ge landstingen fortsatt stöd under breddinförandet. En omgång telefonuppföljningsmöten har precis genomförts för att se vilka behov av stöd som landstingen har just nu.

- Införandet har gått bra. Utmaningen för de allra flesta nu är att gå från att använda Stöd och behandling på en eller två vårdenheter till att breddinföra Stöd och behandling i hela landstinget eller regionen. En annan utmaning är om landstingen kan finna former för hur de kan samverka när det gäller innehållsproduktion, säger Eva Lindholm, samordnare för
införande och utbildning vid 1177 Vårdguiden.

Ett flertal landsting planerar att breddinföra behandlingsprogram inom internet KBT (kognitiv behandlingsterapi) mot stress, ångest och mild och medelsvår depression. Det sker bland annat i landstingen i Värmland, Gävleborg, Västerbotten, Östergötland och Jönköping.

Egenutvecklade program

Landstinget i Kalmar tar just nu fram ett eget program för aktiv sjukskrivning i samverkan med SKL och Inera. Kalmar har även tagit fram en matdagbok för kostregistrering som patienten skall fylla i före besök hos dietist. I Uppsala län ska landstinget bland annat behandla patienter med ett program för sömnbehandling som de själva har utvecklat. Alla landsting utom
Stockholms läns landsting har deltagit under hela införandet.

- Även om Stockholm inte har deltagit i införandeprogrammet är några verksamheter i Stockholm anslutna till Stöd och behandling. Just nu pågår ett arbete för att fastställa hur Stockholm ska få flera verksamheter att använda Stöd och behandling, säger Eva Lindholm.

Till hösten kommer 1177 Vårdguiden att ha ett designernätverk och ett nätverk för projektledare. 1177 Vårdguiden håller också fortsatt kontakt med landstingen genom uppföljningsmöten per telefon.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!