Publicerad: 17 december 2018

Statistik visar hur behandlingsprogram används

En ny rapport från Inera visar hur internetbaserade stöd- och behandlingsprogram används i landet. Tanken är att statistiken ska ligga till grund för förbättringsarbeten.

Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet.

Nu har Inera tagit fram en rapport med överskådlig statistik som visar användandet av Stöd och behandling från 2015-2018. Syftet med statistiken är att den ska kunna fungera som stöd för verksamheterna, främst verksamhetsledningen, i arbetet med att förbättra verksamheten.

– Om ett landsting har gjort en satsning inom psykiatrin på att öka användandet av internetbaserad KBT-behandling så kan man se om det faktiskt har ökat, hur många behandlingsstarter som har gjorts och hur många som har avslutats, säger Petter Könberg, avdelningschef IT på Inera.

Fyra delrapporter

Rapporten är indelad i fyra delrapporter. Alla kan filtreras på olika sätt, bland annat på år, månad och län. Inledningsvis ges en översikt med övergripande presentation där man kan se antal startade och avslutade moment över tid och antalet behandlare över tid.

– Moment kan exempelvis vara Alkoholprogrammet E-stöd, Sovhjälpen, Stresshjälpen eller Internetbehandling för depression, säger Petter Könberg.

I rapportens andra del visas antal starter och avslut för de tio vanligaste momenten, samt antalet startade moment per veckodag. Den innehåller även nyckeltal för antalet startade moment, antalet avslutade moment och den genomsnittliga momentlängden. Petter Könberg förklarar att den tredje delen visar antalet invånare som har startat ett moment en vald tidsperiod och hur antalet fördelar sig dels på kön, dels på kön och ålderskategori.

–  I den sista och fjärde delen kan man studera antalet pågående moment samt fördelningen per län, säger han.

Visar inte behandlingsresultat

Petter Könberg poängterar att rapporten endast visar användandet av tjänsterna – inte hur väl behandlingarna fungerar.

– Lagstiftningen gör att vi inte kan visa något kliniskt innehåll. Däremot skulle vi kunna gräva mer i statistiken om vi får ett sådant särskilt uppdrag av vårdhuvudmannen, säger han.

En övergripande slutsats han drar av rapporten är att den tydligt visar att de landsting, regioner och kommuner som gör specifika satsningar på internetbaserat stöd och behandling också får resultat av sitt arbete i form av ökad användning.

– Det är glädjande att deras arbete bär frukt, säger Petter Könberg.

Inera håller nu på att ta fram liknande rapporter för alla e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

Ineras statistikrapport om användning av Stöd och behandling

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Anette Cederberg
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!